Nalazi se južno od Tuzle u sjeveroistočnoj Bosni. U podnožju planine smješteni su Banovići s bogatim ležištima lignita. Predstavlja vododjelnicu između porječja Krivaje, Spreče i Drinjače. Konjuh je izgrađen od sepentina, dijabaza i tufa. Duga je 30 kilometara s najvišim vrhom na 1327 metara nadmorske visine. Bogata je vodom.

Masiv Konjuha pokriven je gustim šumskim zajednicama u kojima prevladava crnogorica (bor, jela i smrča), bukva, javor i u manjem broju hrast. Na planini raste i rijetka i ljekovita lincura  srčanik (Gentiana lutea), koja je na ugrožena i zaštićena.

Na prostor zaštićenog pejzaža „Konjuh“ stiže se iz više različitih pravaca: Iz Banovića, Zavidovića, Živinica, Olova i iz Kladnja.
Pristupni putevi su dijelom asfaltirani, neki su makadamski, neki šumski, mnoštvo je označenih planinarskih staza, uređenih
biciklističkih staza, šumskih vlaka koje su odlične trase za avanturiste sa džipovima i quadovima. Općenito prostor
zaštićenog pejzaža je pristupačan i prohodan, ali u sebi još uvijek skriva ljepote na koje ljudska noga skoro da još nije stala.